Foreningen

Næste generalforsamling d. 29.04.2023 

Spodsbjerg, primo april 2023
Indkaldelse til Generalforsamling
i Grundejerforeningen
“SPODSBJERG LONGELSE”
Lørdag d. 29 april 2023 kl.12.00
Arbejdsdag.
Vi har valgt ikke at have arbejdsdag i forbindelse med generalforsamlingen. Vi opfordrer til,
at grundejerne selv lige tager en pose på skift og går en tur i området. Vask af postkasser -
da håber vi, at der melder sig en person.
Generalforsamlingen afholdes formentlig på
Hotel Skandinavien, Brogade 13, 5900 Rudkøbing.
Der serveres: Kaffe - ostemad/pålægsmad og kringle
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent - stemmetællere - referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab 2022 - godkendt af revisorer
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen - på valg:
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Lægagaard
Bestyrelsesmedlem: Henning Vigsø

Bestyrelsesmedlem: Lotte møller Pedersen
2 Suppleanter
2 Revisorer
1 Revisor suppleant
6 Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Regnskab kan ses på www.spodsbjerglongelse.dk, fra medio april 2023, eller rekvireres pr
e-mail/tlf. som nedenfor.
Mød op og støt vores forening for at sikre den videre drift og udvikling af vores dejlige
sommerhusområde.
Venligst tilmeld deltagelse  (detaljer kommer senere)
Vel mødt.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen G/F Spodsbjerg Longelse


Hvis I har fået ny e-mail adresse eller er usikker på, om I har sendt den til os, så send den til info@spodsbjerglongelse.dk, så den kan blive noteret i vores kartotek. Indkaldelsen til generalforsamlingen vil blive sendt pr. e-mail min. 2 uger og max 4 uger før afholdelse af generalforsamlingen. 


BESTYRELSEN PR. maj 2022


Formand: Henning Vigsø, Erikkevej 3, 5700 Svendborg


Sekretær: Jørgen Lægsgaard, Peløkkevej 52, 5900 Rudkøbing


Kasserer: Hans-Peter Andersen, Munkerisvej 10 st th, 5230 Odense M


Bestyrelsesmedlem: Flemming Schou, Kassebøllevej 13, 5900 Rudkøbing


Bestyrelsesmedlem: Lotte Møller Pedersen, Villetoftemarken 74, 5210 Odense NV Husk at forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde pr. e-mail eller brev senest 14 dage før modtagelsen for indkaldelse til generalforsamlingen. 

KLIK FOR DOWNLOAD: 


PLEJEPLAN


VEDTÆGTER


LOKALPLAN